Say No to Racism!

Say No to Racism!


Irkçı düşünce farklılık korkusunun dışa vurmasıdır. Tek bir etnik kültürün değerleri kriter olarak belirlenemez.

Sosyal ayrımcılığı ve ırklar arasındaki farkı ortadan kaldırmak için çocuklarımıza insan sevgisi aşılayalım.

Din, dil, ulus ayrımcılığı olmayan yeni bir dünya yaratmak için hepimizin aynı dünyanın insanı olduğunu kabullenmemiz ve ırkçı düşünceye birlikte karşı çıkmamız gerekir.

“Din, dil, ulus ayrımcılığı olmayan yeni bir dünya yaratalım.”


-Charlie Chaplin