Gıda 4.0 ve Sürdürülebilir Gıda Komisyonu

Erkek Üye - Gıda 4.0 ve Sürdürülebilir Gıda Komisyonu

... ...

KOMİSYON BAŞKANI
Üyeler
Ünvan
Görevi
KOMİSYON BAŞKANI